Psychológ Prešov - Mgr. Simona Šoltés NazadováMgr. Simona Šoltés Nazadová

Rodinná terapia / Terapia hrou / Filiálna terapia

Vedenie dieťaťa k spravnej výchove

Rodinná terapia je druhom psychoterapie, ktorý je určený pre deti a rodičov. Je to terapeutická metóda, ktorá pomáha deťom riešiť problémy so správaním a ovládať svoje emócie. Mojou úlohou je počúvať a pochopiť dieťa, reagovať na jeho potreby a pomenovávať jeho pocity a prežívanie.

Objednať sa na rodinnú terapiu
“Vďaka rodinnej terapii sme si s mojim dieťaťom našli spoločnú cestu. Simona zručne identifikovala a vyriešila naše emócie a správanie, čím podporila hlbšie porozumenie. Za to Simone zo srdca ďakujem.”
Anička

S čím Vám arteterapia pomôže?

  • Vybudovať vzťahovú väzbu
  • Odstrániť problémové správanie
  • Eliminovať poruchy správania
  • Odstrániť agresivitu u dieťaťa
  • Dosiahnuť sebavedomie dieťaťa
  • Zlepšiť komunikáciu
  • Odstrániť strach zo sociálneho kontaktu
  • Naučiť dieťa zodpovednosti
  • Orientovať sa v svojich pocitoch
“Potrebovali sme pomôcť s našou dcérkou, no terapia hrou nám veľmi pomohla. Dcérka je spokojná, kľudná v škôlke sa to zmenilo k lepšiemu a konečne si vieme nastaviť hranice. Ďakujeme!"
Jana

Prečo práve ja?

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku mentálne postihnutých, absolvovala som niekoľko odborných seminárov, workshopov a dlhodobých výcvikov.

Pracovala som so zdravými deťmi, s deťmi s problémovým správaním, s rómskym etnikom a s ľuďmi s poruchami správania.

Po absolvovaní rodinnej terapie očakávajte:

Zlepšenie komunikácie
Rodinná terapia pomáha členom rodiny zlepšiť ich komunikačné schopnosti, podporuje otvorený a konštruktívny dialóg.
Posilnenie rodinného puta
Klienti často zažívajú silnejšie väzby a zlepšené vzťahy v rámci rodinnej jednotky.
Zlepšienie správania u detí
Deti vykazujú pozitívne zmeny správania v dôsledku terapeutických zásahov a vedenia.
Menej konfliktov a napätia
Klienti často pociťujú zníženie rodinných konfliktov a napätia v dôsledku zlepšenej komunikácie a porozumenia.
Zlepšený výkon v škole
Deti vykazujú zlepšenie v akademických výkonoch a sociálnych interakciách v škole vďaka stabilnejšiemu domácemu prostrediu.
Vďaka terapeutickým rodinným stretnutiam s pani Simonou sa správanie mojich detí výrazne zlepšilo. Jej pozorný prístup im umožnil lepšie zvládať emócie a komunikovať. Ďakujeme za pozitívne zmeny!"
Mária

Objednajte sa na rodinnú terapiu už dnes

Uprednostňujte rodinnú pohodu. Naplánujte si dnes transformačnú rodinnú terapiu, podporte komunikáciu a posilnite svoje rodinné väzby.

Objednať sa na rodinnú terapiu