Psychológ Prešov - Mgr. Simona Šoltés NazadováMgr. Simona Šoltés Nazadová

Arteterapia Prešov

Umením k vnútornej harmónii

Arteterapia je špeciálna forma psychoterapie zameraná na rozvoj tvorivých schopností, citový vývin a medziľudské vzťahy pomocou liečby umením. Využíva rôzne výtvarné, hudobné a dramatické techniky. Hlavným zámerom arteterapie je liečba duše a odstránenie problémov v správaní, socializácii a komunikácii.

Objednať sa na arteterapiu
“Arteterapia so Simonou bola pre mňa obrovskou zmenou. Pomohla mi vyjadriť veci, ktoré som nedokázala vyjadriť slovami. Je to ako terapeutická mágia s farbami a štetcami. Veľká vďaka za to, že sa opäť cítim sama sebou!”
Klaudia

S čím Vám arteterapia pomôže?

  • Sebavedomie a sebadôvera
  • Úzkostné poruchy a depresia
  • Poruchy v správaní
  • Agresia a agresivita
  • Závislosť
  • Strach zo sociálneho kontaktu
  • Komunikácia
  • Únava
  • Vzťahové problémy
“Potrebovali sme pomôcť s našou dcérkou, no terapia hrou nám veľmi pomohla. Dcérka je spokojná, kľudná v škôlke sa to zmenilo k lepšiemu a konečne si vieme nastaviť hranice. Ďakujeme!"
Jana

Prečo práve ja?

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku mentálne postihnutých, absolvovala som niekoľko odborných seminárov, workshopov a dlhodobých výcvikov.

Pracovala som so zdravými deťmi, s deťmi s problémovým správaním, s rómskym etnikom a s ľuďmi s poruchami správania.

Po absolvovaní arteterapie očakávajte:

Zlepšené sebavyjadrenie
Umenie poskytuje jednotlivcom neverbálne médium na vyjadrenie svojich myšlienok, pocitov a skúseností. To môže byť obzvlášť výhodné pre tých, ktorí považujú za náročné vyjadriť svoje emócie verbálne.
Redukcia stresu
Zapojenie sa do umeleckých aktivít môže slúžiť ako forma relaxácie, pomáha znižovať stres a podporuje pocit pokoja. Zameranie na tvorivý proces odvráca pozornosť od stresových faktorov.
Zvýšená sebaúcta
Vytváranie umenia podporuje pocit úspechu a pomáha zvýšiť sebavedomie. Dokončenie umeleckého projektu a videnie hmatateľných výsledkov poskytuje pocit hrdosti a úspechu.
Zlepšenie komunikácie
Pre tých, ktorí bojujú s verbálnou komunikáciou, ponúka arteterapia alternatívny spôsob vyjadrenia myšlienok a pocitov. Zlepšuje komunikačné schopnosti a pomáha jednotlivcom efektívnejšie vyjadrovať emócie.
“Vaše vedenie a bystré postrehy zmenili každé naše stretnutie na cestu sebaobjavovania. Plátno sa stalo mojím spoločníkom pri rozprávaní a odhaľovalo emócie, o ktorých som si nikdy nemyslela, že ich dokážem formulovať. Patrí Vám veľká vďaka za Vašu podporu”
Iveta

Objednajte sa na arteterapiu už dnes

Objavte liečenie prostredníctvom transformačnej sily arteterapie. Popustite uzdu kreativite, aby ste zvládli emócie a podporili sebavyjadrenie.

Objednať sa na arteterapiu