Psychológ Prešov - Mgr. Simona Šoltés NazadováMgr. Simona Šoltés Nazadová

Grafomotorické cvičenia

Zvládnutie písania: Grafomotorická dokonalosť

Grafomotorikou označujeme tú časť jemnej motoriky a psychických funkcií, ktorá je nevyhnutná pri kreslení a písaní a stupeň vývoja ktorej významnou mierou poznamenáva kresbu a písomný prejav. Z psychických funkcií sú to predovšetkým rozumové predpoklady, zrakové vnímanie, senzomotorická koordinácia, priestorové vnímanie, vôľové úsilie, pozornosť. Predpokladom úspešného osvojenia písania je práve určitý stupeň rozvoja grafomotoriky.

Objednať sa
"Vďaka grafomotorickým cvičeniam sa schopnosti písania nášho Samka prudko zvýšili. Osobný prístup zameraný na kľúčové funkcie priniesol pozoruhodný rozdiel. Naša vďaka Simone za túto premenu!"
Monika

S čím Vám grafomotorické cvičenia pomôžu?

  • Rozvoj jemných motorických zručností
  • Zlepšenie koordinácie
  • Vylepšenie kognitívnych funkcií
  • Zlepšenie písanie
  • Zlepšenie priestorového vnímania
  • Zvýšenie sebadôvery

Prečo práve ja?

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku mentálne postihnutých, absolvovala som niekoľko odborných seminárov, workshopov a dlhodobých výcvikov.

Pracovala som so zdravými deťmi, s deťmi s problémovým správaním, s rómskym etnikom a s ľuďmi s poruchami správania.

"Som nadšená zo spolupráce a z výsledkov grafomotorických cvičení. Pozoruhodne zlepšili moju koordináciu a pozornosť. Vďaka osobnému prístupu pani Simony to bolo celé veľmi príjemné. Vrelo odporúčam!"
Adrianka

Po absolvovaní rodinnej terapie očakávajte:

Vylepšené jemné motorické zručnosti
Klienti zažijú zlepšené jemné motorické zručnosti nevyhnutné pre kreslenie a písanie, čo prispieva k lepšej celkovej koordinácii.
Zvýšená znalosť písania
Grafomotorická služba zdokonalí zručnosti písania a zabezpečí, aby sa klienti mohli vyjadrovať efektívnejšie a sebavedomejšie.
Vylepšené kognitívne funkcie
Služba sa zameriava na kľúčové kognitívne funkcie, ako je pozornosť, priestorové vnímanie a vôľové úsilie, čo vedie k celkovému kognitívnemu zlepšeniu.
Pozitívny vplyv na učenie
Klienti zaznamenajú pozitívny vplyv na výsledky učenia, keďže rozvoj grafomotoriky je predpokladom úspešného osvojenia si písania.
Vďaka terapeutickým rodinným stretnutiam s pani Simonou sa správanie mojich detí výrazne zlepšilo. Jej pozorný prístup im umožnil lepšie zvládať emócie a komunikovať. Ďakujeme za pozitívne zmeny!"
Mária

Objednajte sa na grafomotorické cvičenia už dnes

Odomknite svoj potenciál a zvýšte úroveň písania pomocou prispôsobených grafomotorických cvičení. Objednajte sa ešte dnes.

Objednať sa